Rehabilitering

Vi har produktene og fagkompetansen som sikrer god uttelling på kronene du bruker på rehabilitering.

Helhet

Dokumentasjon på at det er fagfolk som har gjort jobben er ditt viktigste verdipapir ved rehabilititering av elektriske anlegg. Verdiøkning og fagmessig utført arbeid er to sider av samme sak. Når du først pusser opp, kan det være fornuftig å skifte ut og ruste opp andre deler av det elektriske anlegget til dagens standard. Enten det gjelder oppvarming, belysning, strømuttak og kurser, er det viktig å tenke helhet og utnytte mulighetene i dagens teknologi. Vi har produktene, fagkompetansen og erfaringen som må til for å sikre en helhetlig investering i velvære, komfort og trygghet.

Sikkerhet

Generelt gir økt bruk av elektrisk utstyr større belastning på el-anlegget, som igjen kan gi økt brannfare. Derfor er det viktig at alle installasjoner blir vedlikeholdt og fornyet slik at teknisk standard på anlegget takler dagens bruk av strøm på en sikker måte. Jordfeilbrytere, overspenningsvern, moderne sikringsskap med vippebrytere, ny kabling og kurser tilpasset bruk er eksempler på noen av de tiltak mange gjør for å øke sikkerheten.

Utnytt mulighetene

La deg inspirere og ta våre fagfolk med på råd i planleggingen. Bruk skjemaet ved siden av for å avtale en prat om mulighetene.