Fortsatt er det mange som lader elbilen fra en vanlig stikkontakt med ladekabelen som følger med som standard. I mange tilfeller kan dette representere en betydelig brannfare da uttaket ikke er egnet for belastningene ladningen representerer.

Stikkontakter montert utendørs er ofte ment til enkle hageredskaper, høytrykkspylere osv. Det å benytte uttaket til å lade elbilen vil være en bruksendring og er derfor ikke forsvarlig.

Husk at hvis du bruker vanlig stikkontakt må du ha en dedikert strømkurs, maks 10A, og en krok ved siden av for å henge opp ladekabelen. Sjekk stikkontakten jevnlig for skader og misfarging fra varmgang.

Generelt anbefaler vi i Wethal å sette opp et eget, egnet uttak, kun ment for ladning av kjøretøyet. Med egnet uttak mener vi en mode 3 ladeboks. Lading av elbil på vanlig stikkontakt kan føre til varmgang og brann, fordi disse egner seg dårlig til formålet.

For priser og mer informasjon, ta kontakt med oss på post@wethal.no.

elbil