El-kontroll – ditt ansvar

Som huseier er det ditt ansvar å sørge for at el-anlegget er i forskriftsmessig stand.

El-kontroll gir dokumentasjon på at våre fagfolk har sjekket at sikkerheten er slik den skal være. Oppdager de feil eller mangler, kan vi gjøre nødvendige utbedringene for å få anlegget i forskriftsmessig stand.

Din sikkerhet

Flere forsikringsselskaper gir rabatt når du har papir på at en autorisert elektriker har tatt el-kontroll på boligen. Feil i el-anlegget er ikke bare farlig for deg som bruker, men kan skade dyrt elektronisk utstyr. Jordfeilbrytere, overspenningsvern, moderne sikringsskap med vippebrytere, ny kabling og kurser tilpasset bruk er eksempler på noen av de vanligste tiltak mange gjør for å øke sikkerheten i el-anlegget.

Ta en sikkerhetsprat

La våre fagfolk fortelle deg mer om el-sjekk og el-sikkerhet. Bruk skjemaet ved siden av for å gjøre en avtale.