Elektrifisering av bilflåten

I august 2020 fikk vi våre tre første el-varebiler. Det har gitt både økonomisk og miljømessig gevinst. Som en Miljøfyrtårnbedrift er elbiler en del av strategien for å forbedre våre miljøprestasjoner. I 2025 skal 60 prosent av bilparken vår være utslippsfri.