Rammeavtaler

Forutsigbarhet og lønnsomhet er grunnideen i våre rammeavtaler. Rammeavtaler skal gjøre det fordelaktig å være fast kunde.

Trygghet

Med en rammeavtale står vi på pinne for deg som fast kunde. Garantier for hvor raskt vi kan være på pletten, rabatter og faste priser på oppdrag er noe av det vi kan tilby innenfor en slik avtale. Du får en leverandør som kjenner din bedrift og dine utfordringer. Vi utformer avtalene slik at det passer dine behov innenfor drift, vedlikehold og nyinstallasjoner.

Ved å bruke vår fagkompetanse reduserer du risikoen for drifsstans og andre problemer med ditt elektriske anlegg.

For drifting av dine installasjoner tilbyr vi i tillegg et eget brukervennlig system for internkontroll elektro.

Utnytt mulighetene

La våre fagfolk hjelpe deg med å se på mulighetene med rammeavtaler.