Internkontroll elektro

Generelt har eier og bruker av elektriske installasjoner plikt til å dokumentere vedlikehold og ettersyn av det elektriske anlegget.

Vårt nettbaserte system for Interkontroll elektro hjelper deg å gjøre dette på en effektiv måte slik at du tilfredsstiller myndighetenes krav.

Systemet hjelper deg både med kontrollprosess og dokumentasjon. Her kan du legge inn hovedkontroll, egenkontroll, avvik og lukking av avvik på en systematisk måte. Risikovurdering er bakt inn som et grunnlag for hvor ofte du skal ha hovedkontroll.

Automatikken i systemet passer på at du får relevante varslinger og påminnelser for hele eiendomsmassen som ligger inne i systemet. Siden vi som elektrobedrift benytter det samme systemet, kan vi på en sømløs måte gå inn å registrere oppdrag vi gjør på din eiendomsmasse.

Utnytt mulighetene

La våre fagfolk hjelpe deg med å gjennomføre Interkontroll elektro i egen bedrift. Ta kontakt for å avtale en prat om mulighetene.